قیمت اصلی 8,167,500 تومان بود.قیمت فعلی 6,000,000 تومان است. %27